Frequently Asked Questions

Wat is het effect van het capaciteitstarief?

Vanaf 2023 introduceerde Fluvius het capaciteitstarief als nieuwe extra methode voor het berekenen van de netbijdrage op de elektriciteitsfactuur. Naast de klassieke kostenberekening op basis van totaal energieverbruik wordt er een extra kost in rekening gebracht gebaseerd op de gemiddelde pieken per kwartier.

 

Dit nieuwe tariefsysteem is ontworpen om de overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen en moedigt gebruikers aan om hun verbruik te spreiden en pieken te vermijden. Je doet dit onder andere door het niet gelijktijdig gebruiken van meerdere grootverbruikerszoals wasmachines, ovens, of het laadstation voor de elektrische auto. Slim laden speelt dus een cruciale factor om minder onderhevig te zijn aan het capaciteitstarief. Doordat er met kwartiergemiddelden gewerkt wordt die een hele maand bepalen, is het dus belangrijk om altijd slim laden in te schakelen.

Fluvius benadrukt dat de meeste consumenten geen significante verhoging in hun energiefactuur zullen ervaren onder dit nieuwe systeem, hoewel in specifieke gevallen een toename merkbaar kan zijn. Een digitale elektriciteitsmeter is vereist om piekverbruiken nauwkeurig te meten. Heb je nog geen digitale meter, dan wordt er steeds met een forfaitbedrag gerekend.

 

Het capaciteitstarief in Vlaanderen is gemidded € 40,40 per kW op jaarbasis. Wanneer je dus steeds je EV oplaad aan 7 kW i.p.v. aan 11 kW, bespaar je jaarlijks € 161,60. Slim omgaan met je energieverbruik kan je dus al snel veel geld doen besparen.