Nieuws

Meetsystemen Smappee

Fiscale aftrek voor elektrische wagens in de toekomst

Eerder las je op onze nieuwspagina al over de toekomstplannen met elektrische bedrijfswagens. Intussen zijn er nog meer details bekend over de fiscale aftrek voor elektrische wagens. Wij vatten de voornaamste punten uit het voorstel van minister Vincent Van Peteghem graag voor jullie samen.

 

Fiscale aftrek voor elektrische wagens

  • De huidige fiscale aftrekregeling blijft behouden voor personenwagens die aangeschaft worden voor 1 juli 2023.
  • Personenwagens op fossiele brandstof, die aangekocht worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, vallen onder een overgangsregel die wordt afgebouwd. Zo is de maximale aftrekbaarheid in 2025 nog 75% en zakt het daarna met 25% per jaar. Dus nog 50% in 2026, 25% in 2027 en ten slotte 0% vanaf 2028.
  • De fiscale aftrek voor koolstofemmissievrije personenwagens – dus ook auto’s voor dubbel gebruik en minibussen – zal vanaf 2026 afgebouwd worden. Voor wagens aangeschaft vanaf 2026 is er 100% fiscale aftrek mogelijk, daarna zakt het percentage per jaar. Wagens aangekocht vanaf 2027 genieten nog 95% fiscale aftrek, vanaf 2028 nog 90%, vanaf 2029 nog 82,5%, vanaf 2030 nog 75% en vanaf 2031 nog 67,5%.
  • Indien het niet om een koolstofemmissievrije wagen gaat, zal er vanaf die datum 0% fiscale aftrekbaarheid zijn.
  • Voor hybride bedrijfswagens, aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%.

Ook fiscale voordelen bij plaatsing laadpunten

Bij Certipower verkopen we uiteraard geen elektrische wagens, maar wel de bijhorende laadinfrastructuur van Smappee. Voor particulieren, zowel eigenaars als huurders, zal de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation op groene stroom voorzien worden om elektrische te kunnen rijden.

Ook op die investering is er een aanzienlijk fiscaal voordeel. Zo geniet je een belastingvermindering van maximaal 1.500 euro per belastingplichtige. Als koppel met twee belastingplichtigen kan je dus twee laadpalen installeren met fiscaal voordeel. Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 bedraagt de belastingvermindering voor particulieren 45%. In 2023 gaat het nog om 30% en vanaf 2024 om 15%.

Voor ondernemingen die willen verduurzamen, gelden andere regels. Investeringen in een publiek toegankelijk laadstation brengen dan ook een verhoogde kostenaftrek met zich mee. Het gaat om 200% tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 en 150% tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. In dat geval moet de laadinfrastructuur dus ook vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden ofwel daarbuiten.

Meer weten over de wetgeving rond fiscale aftrek voor elektrische wagens en de bijhorende laadinfrastructuur? Of interesse om zelf tot een duurzame investering over te gaan? Neem dan vrijblijvend contact op met Certipower.

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwbrief/Abonnez-vous à notre lettre d'informations.

Volg ons op social media