Nieuws

Smappee EV Wall | Certipower | Slim laden bedrijven

Laadpaal thuis door werkgever

Je hebt net een elektrische bedrijfswagen gekregen van je werkgever. Maar hoe laadt je deze nu het beste op? Je kan laden bij de werkgever op het bedrijf, publiek laden met je publieke laadpas, of bij jouw thuis. In de praktijk zien we vaak een combinatie tussen deze drie scenario’s. Een laadpaal bij jouw thuis door de werkgever geeft het meeste comfort. Je kan hem gewoon inpluggen wanneer je thuiskomt, om dan ’s ochtends met een volle batterij te vertrekken. Zo moet je nooit meer op zoek naar een vrije laadpaal. Hoe dit praktisch in z’n werk gaat, leggen we hier uit.

Een laadpaal thuis door de werkgever, kan het?

Het antwoord is ja, je werkgever een slimme laadpaal installeren bij jou thuis. Deze kosten zijn ten laste van de werkgever. In de car policy staat er vaak wat er met de laadpaal gebeurt wanneer je niet meer bij hen zou werken. Deze kan overgenomen worden door de jou als werknemer. Dit via een overeengekomen bedrag of aanhankelijk van hoe lang deze al is geïnstalleerd. Een andere mogelijkheid is ook dat je werkgever via het installatiebedrijf er opnieuw komen afhalen. Maar voor mensen die vaak op baan zijn met een elektrische bedrijfswagen is een laadpaal thuis geen overbodige luxe. Zo kunnen ze probleemloos hun auto opladen zonder zich druk te moeten maken of er laadpaal vrij is als ze onderweg zijn naar de klanten.

Wat is verantwoordelijkheid voor de elektriciteitskosten?

Je krijgt een elektrische wagen van het werk. Het is dus gangbaar dat de werkgever de elektriciteitskosten die gepaard gaan met de elektrische auto, ook naar het werk gaat. Net zoals met de brandstofkosten van je bedrijfswagen op diesel of benzine. Anders dan bij je publieke laadkaart, kan je werkgever niet rechtstreeks de kosten betalen. De kosten voor het opladen zelf kunnen niet rechtstreeks door de werkgever betaald worden, omdat de laadpaal verbonden is met het eigen elektriciteitsnet van de werknemer. Hoe de terugbetaling van deze kosten precies verloopt, dat kan op verschillende manier.

Je kan als werknemer een kostennota voor het thuisladen indienen bij je werkgever. Dat klinkt simpel, maar is momenteel vaak nog niet haalbaar. Alleen al omdat laadpalen meestal niet bijhouden hoeveel je energieverbruik kost.

Je werkgever een forfaitaire onkostennota indient voor het opladen thuis. In dat geval krijg je altijd hetzelfde bedrag teruggestort. Mogelijk dus af en toe wat minder dan wat je werkelijk aan energie hebt betaald, maar de forfaitaire bedragen zijn gebaseerd op data van energieregulator Creg. Het verschil zou dus klein moeten zijn.

De meest correcte manier is dat je werkgever de elektriciteitskosten van je laadsessies terug betaalt. Dat kan door split-billing, op voorwaarde dat je beschikt over een slimme laadpaal.

Schematische weergave van split-billing

Schematische weergave van split-billing.

Split-billing

Split-billing wil zeggen dat de energiefactuur (bill) wordt opgedeeld (gesplit). Enerzijds heb je het energieverbruik van de woning zoals voorheen, anderzijds komt de werkgever tussen bij het elektriciteitsverbruik van de laadpaal.

De leverancier van de laadpaal leest alle data correct is uit en maakt een factuur op van de kosten van de werknemer voor het bedrijf. Deze betaalt de kosten van de thuislaadsessies aan de laadpaalleverancier, die de kosten van de sessies dan doorrekent aan de medewerker.

Momenteel zijn er echter nog geen heldere fiscale regels voor de terugbetaling van de kosten voor thuisladen. De overheid is weliswaar bezig met uitpluizen maar zijn er nog niet uit.

Heeft zo’n laadpaal invloed op je belastingen?

Als een werknemer zijn bedrijfswagen privé gebruikt, wordt hij belast op een voordeel van alle aard (VAA). Momenteel beschouwt de overheid de terugbetaling van de kosten voor thuisladen als een terbeschikkingstelling, onder bepaalde voorwaarden. De terugbetaling moet de werkelijke kosten dekken, wat momenteel vaak niet het geval is.

In de toekomst zouden heldere fiscale regels de terugbetaling van de kosten voor thuisladen moeten vergemakkelijken. Zo kunnen werknemers met een elektrische bedrijfswagen zonder zorgen hun voertuig opladen en het milieu helpen beschermen.

Wie helpt bedrijven hierbij?

Certipower heeft als doel om bedrijven hierbij te ondersteunen. We geven hen de oplossing om ons de laadpalen te laten installeren. Maar ook om de split-billing volledig automatisch te laten verlopen. Zo heb je als werkgever geen administratieve problemen hiermee. We zijn ook steeds beschikbaar om advies te geven voor het elektrisch verhaal correct op te nemen in je car policy.

Neem gerust contact op met ons via het contactformulier. We zorgen er dan samen voor dat je vlot kan overstappen op groene mobiliteit.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwbrief/Abonnez-vous à notre lettre d'informations.

Volg ons op social media